Strafferett

 

Alle som straffeforfølges, har krav på bistand fra forsvarer etter eget valg. Dette innebærer rådgivning og juridisk bistand helt fra etterforskningen og inntil saken er ferdig behandlet av domstolen.

Vi har kompetanse og bred erfaring med alle typer straffesaker og kan bistå som:

-       Forsvarer

-       Bistandsadvokat

-       Rådgiver