Erstatnings- og forsikringsrett

 

I enhver sak hvor det oppstår sykdom eller personskade, vil det også bli et spørsmål om man har krav på en økonomisk kompensasjon. Erstatningsretten står i nær sammenheng med forsikringsretten. Den som blir skadet vil ofte ha forsikringsordninger  som kan gi en økonomisk kompensasjon for skaden.

Vi bistår med:

-       Kartlegging av partenes rettigheter og plikter ved oppstått skade

-       Erstatning i og utenfor kontraktsforhold

-       Fremme og forfølge krav mot forsikringsselskapet

-       Profesjonsansvar